Kiekvienoje visuomenėje yra žmonių, į kuriuos orientuojamasi, kurių elgsena tampa pavyzdžiu visiems kitiems. Dan Sullivan

Kontaktai